Kvalifiseringssenteret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er Kvalifiseringssenteret?

Kvalifiseringssenteret er Søgne kommunes senter for voksenopplæring. Senteret ligger på naturskjønne Søgne gamle prestegård sammen med Kulturenheten og Søgne videregående skole.

Hva tilbyr vi?

Videregående skole for voksne

Vi tilbyr opplæring og utdanning for voksne når det gjelder

 • studiekompetanse - generell og spesiell
 • fellesfag mot fagbrev
 • hjelp med praksis mot fagbrev
 • motivasjonskurs
 • programfag: helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag
 • tett oppfølging av deltakerne, både i teori og på praksisplass
Spesialundervisning for voksne

Vi tilbyr opplæring og spesialundervisning for voksne når det gjelder

 • lesing og skriving
 • hverdagsmatematikk
 • data kommunikasjon
 • ASK - alternativ og supplerende kommunikasjon
 • ADL - trening i dagliglivets gjøremål for funksjonshemmede
Grunnskole for voksne

Retten til grunnskoleopplæring gjelder voksne personer over 16 år, som ikke har fullført grunnskolen. Du kan også søke hvis du mener å ha restopplæringsbehov. Retten gjelder også minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse.

Retten til opplæring omfatter de fem fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Avklaring, kartlegging og karriereveiledning

Vi tilbyr hjelp til å avklare dine behov, kartlegge din kunnskap og utdanning samt karriereveiledning innenfor

 • lese- og skrivevansker
 • digital kompetanse
 • norsknivå for minoritetsspråklige
 • grunnskolenivå i basisfagene
 • vurdering av papirer
 • yrkesveiledning
 • PAS-kartlegging: Pedagogisk Analyse System som vurderer potensialet for effektiv læring

Hvordan søke videregående skole for voksne?

Ta kontakt med fagansvarlig på Kvalifiseringsbasen: Tone Hultmann, tlf. 97 99 03 67

Søk videregående skole for voksne

Hvordan søke spesialundervisning for voksne?

Søk spesialundervisning for voksne

Hvordan søke grunnskole for voksne?

Søk grunnskole for voksne

Lover og regler

Opplæringsloven

Kontaktinformasjon og åpningstider

Kvalifiseringssenteret ligger på Søgne gamle prestegård Søgnetunet 7

Vi holder åpent mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30

For mer informasjon se Kvalifiseringssenteret egen nettside.

Finn ansatt


Publisert: 17.12.2015 08:28
Sist endret: 17.12.2015 08:31
Kvalifiseringssenteret

Besøksadresse:

Søgnetunet 7
4640 Søgne

Telefon: 38054310

Kontaktperson: Gerd Lie

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38054310