Koordinator og individuell plan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom du har behov langvarige og koordinerte tjenester, kan en koordinator og/eller individuell plan være til god hjelp for deg.

Hva kan du få hjelp til?

Koordinator / Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Det skal sikres at det til enhver tid er en koordinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.

I Søgne kommune har vi

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv, dine pårørende eller fra din koordinator. Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet.   

Koordinator

Har du rett til å få en individuell plan, har du også rett til å ha en koordinator.  En koordinator skal være et bindeledd mellom deg og de ulike offentlige etatene, og sikre at et evt. planarbeid settes i gang. 

Koordinerende enhet

Forvaltningstjenesten er Søgne kommunes koordinerende enhet. Enheten har ansvar for å utpeke koordinatorer og oppfølgingen av dem.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Her finner du en oversikt over akuelle lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

Helsedirektoratet; individuell plan, rehabilitering og habilitering

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 29.01.2016 12:40
Sist endret: 29.01.2016 12:47
Forvaltningstjenesten

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555