Habilitering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er habilitering?

Habilitering er tjenester til barn, ungdom og voksne personer som har skader som medfører kognitiv funksjonsnedsettelse. Skadene kan ha oppstått tidlig i livet eller være medfødt. Felles for alle som mottar habiliteringstjenester er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå sine mål.

Hva kan vi hjelpe med?

  • praktisk bistand og opplæring
  • legge forholdene til rette for høyest mulig livskvalitet og størst mulig selvebestemmelse
  • deltakelse og mestring i hverdagen

Hva kan vi tilby?

Avlastning

Avlastning er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.  

Søgne kommune gir et avlastningstilbud med fokus på dagliglivets ferdigheter og fritidsaktiviteter. Gjennom målrettet miljøarbeid er det med på å fremme den enkelte mottakers utvikling fysisk, psykisk og sosialt.

Botjeneste

Botjenesten habilitering er et tilbud til mennesker over 18 år med nedsatt funksjonevne / utviklingshemming. Botjenesten har base i Nygårdshaven og yter praktisk bistand gjennom målrettet miljøarbeid.

Dagsenter

Søgne dagsenter er et dagsenter for funksjonshemmede. Vi gir et meningsfullt aktivitetstilbud som gir selvfølelse, selvstendighet og bedre livskvalitet. Vår arbeidsfilosofi er tålmodighet, kreativitet, humor og varme.

Støttekontakt

En støttekontakt er en brobygger til sosial aktivitet og deltakelse. Målet er å gi en meningsfull fritid sammen med andre. Målet kan være å øke sosial kompetanse, trygghet i samvær med andre og økt livsmestring.

I Søgne kommune er støttekontaktvirksomheten i stor grad organisert som grupper.

  • Krutt: Barn og unge hvor hovedfokus er trening på sosialt samspill og aktivisering.
  • Mandagsgruppe: Unge/voksne med fokus på sosiale ferdigheter og trygghet.
  • Individuell støttekontakt i spesielle tilfeller hvor dette er nødvendig. Vuderes i samarbeid med den det gjelder/pårørende.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 21.01.2016 09:51
Sist endret: 21.01.2016 10:42
Nygårdshaven

Besøksadresse:

Nygårdshaven 2
4640 Søgne

Telefon: 380555555