Forvaltning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er forvaltningstjenesten?

Søgne kommune har et eget kontor for saksbehandling av søknader og henvendelser knyttet til

 • Brukestyrt personlig assistent
 • Dagtilbud
 • Habilitering
 • Hjemmetjenester
 • Institusjon
 • Koordinator/Individuell plan
 • Kommunale utleieboliger
 • Matombringing
 • Psykisk helsetjeneste
 • Rusomsorg
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Pårørendestøtte
  • Avlastning
  • Opplæring/råd/veiledning
  • Omsorgstønad

 

Informasjon om søknader

Søknaden må være underskrevet av den søknaden gjelder, av den som har skriftlig fullmakt til å ivareta søkers interesser eller av verge.

Alle søknader og henvendelser behandles etter gjeldende lovverk:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Forvaltningsloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven.

I noen saker er det nødvendig og å innhente ytterligere informasjon enten ved hjemmebesøk, kontakt med fastlegen eller andre innstanser. Slik informasjon innhentes etter samtykke. Forvaltningstjenesten lager innstilling til vedtak. Vedtaket legges frem for aktuelle enhetsledere som har den endelige vedtaksmyndighet. Vedtaket sendes så til søker.

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Fullmaktskjema Helse - og omsorgstjenester

 

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Klage på vedtak

Dersom søker er misfornøyd med vedtaket vil klageretten og fremgangsmåten fremgå av vedtaket.

Rådgiver

Forvaltningstjenesten har også en rådgiver funksjon inn mot enhetene som forvalter tjenestene nevnt over og har derfor et eget ansvar for å holde seg oppdatert på forvaltningsmessige endringer, lover og forskrifter.

Lover og regler

Her finner du mer informasjon om lovverket

Lokal forskrift


Publisert: 03.12.2015 09:27
Sist endret: 03.12.2015 10:01
Forvaltningstjenesten

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555