Folkehelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Folkehelse

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Medvirkning

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Utfordringsbilde og folkehelseoversikt

I tråd med krav i folkehelseloven skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en samlet folkehelseoversikt.

Utfordringsbilde og folkehelseoversikt Søgne kommune 2017

Årlig helseoversikt

En løpende oversikt over de viktigste folkehelseinditakorene oppdateres årlig

Befolkningsdata
Oppvekst og levekårsforhold

          Nav helseoversiktstall

Miljø
  • Badevannsprøver hver sommer (oversikt ikke klar)
  • Ungdomskriminalitet  (oversikt ikke klar)
Skader og ulykker
  • Skader behandlet på sykehus (oversikt ikke klar)
  • Lårhalsbrudd (oversikt ikke klar)
Helserelatert atferd
Helsetilstand

Publisert: 25.08.2017 09:24
Sist endret: 27.12.2017 08:32