Flyktning i Søgne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Er du flyktning?

Flyktninger skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Hvem hjelper flyktninger i Søgne?

Det er introduksjonssenteret som hjelper og veileder flyktninger den første tiden i Søgne kommune.

De hjelper blant annet med:

 • skaffe bolig til den enkelte flyktning eller familie
 • hjelp til innkjøp av utstyr og møbler
 • tilrettelegging og veiledning den første tiden i kommunen

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning i Søgne har du rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk. Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke, og varer i inntil to år.

Hva får du?
 • Tett oppfølging.
 • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
 • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
 • Økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.
Hva forventer vi?
 • At du følger reglement
 • At du er med og utarbeider indivduell plan
 • At du er aktiv i opplæringen
 • At du møter forberedt og presis til skole og arbeidsplass

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? 

Her finner du mer informasjon

Lover og regler

Introduksjonsloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 14:08
Sist endret: 08.12.2015 14:09
Introduksjonssenteret

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: Pål Bjørkkjær

Tittel: Rådgiver

Telefon: 91385565