Demenskoordinator

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Selve utredningen av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen og videre henvise ved behov.

Symptomer på demens

Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler. Dette kan blant annet være:

 • Glemsomhet som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med å utfører vanlig oppgaver
 • Språkproblemer
 • Desorientering om tid og sted
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med abstrakt tenkning
 • Feilplassering av gjenstander
 • Forandring i humør og atferd
 • Tap av initiativ og interesser

Hva er en demenskoordinator?

En demenskoordinator skal fungere som et bindeledd mellom personer med demens og deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Demenskoordinatorens oppgaver

 • Samtaler/veiledning
 • Hjemmebesøk.
 • Kartlegging/utredningsbesøk etter avtale/samarbeid med fastlege.
 • Oversikt over tilbud i kommunen for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
 • Arrangere pårørendeskole i samarbeid med Songdalen kommune en gang i året.
 • Tett samarbeid med forvaltningstjenesten, hjemmetjenesten og fastlege.
 • Veiledning og undervisning av helsepersonell.

Kurs 2017

Kurs for pårørende

Kurs for pårørende eller nære venner til personer med hukommelsessvikt eller demenssykdom avholdes høsten 2017.

Sted: Songdalstunet
Dato: 4 tirsdags kvelder med oppstart 19.09.2017 kl. 18 - 21
Innhold: Faglig forelesning, samtale og erfaringsdeling
Servering: Enkel servering
Pris: 300,- Betaling med kort første kurskveld

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om demens

Helsenorge

Åpningstider og telefontid

Demenskoordinator i Søgne kommune er tilgjengelig mandager og onsdager kl. 08.00 - 15.30 på telefon 958 330 72

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 14:15
Sist endret: 28.01.2016 14:28