Dagtilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er dagtilbud?

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagsenter for utviklingshemmede / funksjonshemmede

Søgne dagsenter er et dagsenter for funksjonshemmede. Vi skal gi et meningsfullt aktivitetstilbud som gir selvfølelse, selvstendighet og bedre livskvalitet. Vår arbeidsfilosofi er tålmodighet, kreativitet, humor og varme.

Dagsenter for eldre

Lundeveien aktivitetssenter er et tilbud for de som bor i et eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut å treffe andre.

For å søke om dagtilbud for eldre må ett eller flere av følgende kriterier innfris
  • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
  • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
  • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
  • Du har en demenssykdom.
Hva koster dagtilbud?

Det beregnes egenandel for oppholdet. Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang pr. måned

Dagaktiviteten

Et kommunalt samarbeidstiltak mellom avdeling for psykisk helsearbeid / rusoppfølningsteamet og NAV.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:12
Sist endret: 08.12.2015 11:30