Brukerstyrt personlig assistent

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er brukerstyrt personlig assistent?

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonshemming.
  • Hjelpeomfanget vil tilsvare hva du ellers ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
  • BPA kan også inkludere avlastningstiltak overfor funksjonshemmede barn. 
  • Helsehjelp kommer vanligvis ikke inn under BPA-ordningen. 
  • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nærme person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass for assistentene.
  • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilken tider.

BPA kan gis i kombinasjon med andre tjenester, f.eks hjemmesykepleie fra kommunen.

For å kunne søke brukerstyrt personlig assistent må følgende kriterier innfris

Du kan søke om BPA dersom du er funksjonshemmet, har stort bistandsbehov og er i stand til å være arbeidsleder. Du kan også innvilges BPA dersom du har noen som kan være medarbeidsleder for deg. (F.eks. Foreldre til barn under 18 år)

Du må  et hjelpebehov på minst 25 timer pr. uke, og du må være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Du har ikke rett på BPA etter fylte 67 år

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere og beholde dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 28.01.2016 14:51
Sist endret: 28.01.2016 14:53
Forvaltningstjenesten

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555