Bostøtte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Søgne kommune
Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon 38055555
Åpningstider hverdager 08.30 - 15.30

Kan du få bostøtte? 

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Kan jeg få bostøtte? 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte elektronisk

Søk bostøtte på papir

Kan du ikke søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende til Søgne kommune. Du kan ikke sende skjemaet på e-post.  Bor du i privat kollektiv eller ønsker fratrekk i formuen fordi du skatter for barns formue, må du fylle ut både papirskjemaet og aktuelt tilleggsskjema

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Klage på vedtak

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbanken. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Lover og regler

Her kan du lese lover og regler om bostøtte

Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64 )

Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)

Informasjon på flere språk

Informasjonsbrosjyre til flyktninger

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Finn ansatt

 


Publisert: 08.12.2015 11:26
Sist endret: 08.12.2015 11:30
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555