Barneverntjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.

Er du bekyrmet for et barns omsorgsituasjon?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.  

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Vi ønsker at det skal være lav terskel  for å ta kontakt med oss.

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Alarmtelefonen for barn og unge

Den nasjonale Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge  er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Vold i nære relasjoner

Her finner du mer informasjon om vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten for Søgne og Songdalen kommune har felles tjeneste med Kristiansand kommune.

Besøksadresse:
Songdalsveien 53
4645 Nodeland

Telefon
380 75 930

Postadresse:
Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen
Kristiansand kommune
Dokumentsenteret
Postboks 417 Lundsiden
4604 Kristiansand


Publisert: 03.12.2015 09:21
Sist endret: 03.12.2015 10:01
Barnevernet

Besøksadresse:

Songdalsveien 53
4645 Nodeland

Telefon: 38075930