Hva er School-In?

School-In er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådet og er et innovasjonsprosjekt i FINNUT.

Formål med prosjekt School- In er å utvikle forskningsbaserte arbeidsmåter som skoleledelse og personalet kan anvende for å endre skolens forventningsstrukturer, og for å arbeide konkret og skolebasert med inkludering i skolen.

Innovasjonen som pågår i perioden 2017-2020 har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015). School-In bruker funn fra prosjektet Lærende regioner (Norges Forskningsråd), som viser at skolekultur utvikles gjennom skolens relasjon til lokalmiljøets forventninger (Langfeldt, 2015).

School-In er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder.  Prosjekteier er Vennesla kommune.

Deltakere

 • Prosjektleder: Jorunn H. Midtsundstad, professor, Universitetet i Agder Institutt for pedagogikk
 • Administrativ leder: Steinar Harbo, kommunalsjef oppvekst, Vennesla kommune
 • Koordinator: Line Håberg Løvdal Lillesand kommune
 • Arnt Jørgen Eidsaa, kommunalsjef Iveland kommune
 • Bente Voreland, rådgiver barnehage/skole
 • Songdalen kommune Kristin Eidet Robstad, kommunalsjef oppvekst
 • Søgne kommune, Jon Wergeland, kommunalsjef
 • Universitetet i Agder, forskerteamet
 • Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte Institutt for pedagogikk
 • Førsteamanuensis Stefanie Hillen, Institutt for pedagogikk
 • Universitetslektor Kirsten Johansen Horrigmo, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Universitetslektor Grethe Ingebrigtsvold Sæbø, Institutt for pedagogikk
 • Universitetslektor Maria Kristianne Myrann, Institutt for pedagogikk