Inkluderende læringsmiljø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Formål

Formålet er å etablere en felles pedagogisk plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet.

Effektmål

  1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
  2. Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte
  3. Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak

Aktiviteter og tiltak retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidler er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehagen og i skolen.

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage, skole og PP-tjeneste.  Det handler om en utviklingsprosess med fokus på inkludering og inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Overordnet målsetting

Alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse.

Aktuelle lenker

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

School- In (Vennesla kommune)


Publisert: 23.10.2017 13:53
Sist endret: 23.10.2017 14:03