Beredskapsteam mot mobbing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Nullmobbing.no gir informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. (Logo: Udir)

 

Hva er beredskapsteam mot mobbing?

En støtte for elever, foresatte, barnehager og skoler i Søgne kommune. Beredskapsteamet skal være en støttefunksjon når rutiner for å få slutt på mobbing ikke er iverksatt eller ikke har ført frem. Teamet består av tverrfaglige sammensatte tjenester, vil ha en nøytral funksjon og ikke være en part i saken.

Beredskapsteamets formål

 1. Beredskapsteamets oppgave er å bistå elever, foresatte, barnehager og skoler og bidra til at mobbesaker blir håndtert og løst på en god måte.
 2. Beredskapsteamet skal kunne bistå foreldre/elever som opplever at de ikke får den hjelpen de har krav på av skolen/ barnehagen sin.
 3. Beredskapsteamet skal kunne gi råd til elever, foresatte og skoler der mobbeproblematikken ligger utenfor skolens mandat og kompetanseområde.

Hvem består beredskapsteamet av?

Leder PP-tjenestenRepresentant fra administrasjonen, oppvekstområdet skoleRepresentant fra administrasjonen, oppvekstområdet barnehageRepresentant fra FamiliesenteretRepresentant fra enhet for livsmestring

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

 • Skoler ved rektor
 • Barnehager ved styrer
 • Foreldre i skolen gjennom elevombud
 • Foreldre i barnehagen gjennom rådgiver for barnehage
Hva skjer når du kontakter beredskapsteamet?
 • Vi får i stand en kartleggingssamtale med rektor/ styrer/ elevombud og representanter fra Beredskapsteamet så snart som mulig, og senest innen 5 virkedager.
 • I forkant av denne samtalen skal beredskapsteamet ha mottatt informasjon på eget skjema
 • Beredskapsteamet kan i kartleggingssamtalen pålegge skolen/ barnehagen å igangsette tryggingstiltak med umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken.
 • I denne samtalen avklares det også om og på hvilken måte den andre parten involveres i det videre arbeid
 • Ut i fra hvilken informasjon som kommer frem i samtalen, vil det på slutten av samtalen alltid lages en plan for videre arbeid i saken
 • Beredskapsteamet kan være med på evalueringen av de iverksatte tiltakene

Vil du vite mer?

Her finner du nyttige lenker

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter


Publisert: 07.04.2016 13:57
Sist endret: 07.04.2016 14:06