Voksenopplæring: Grunnskole/ Spesialundervisning

Søknadsfrist hovedopptak skoleåret 2019/2020: 01.03.19.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Voksenopplæring

Som voksen innbygger i Søgne kan du ifølge Opplæringsloven § 4A-1og 4A-2 ha rett til:

Grunnskoleopplæring, opplæring i lesing/skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse, opptrening etter ulykker/skader, kommunikasjonstrening (ASK), trening i dagliglivets gjøremål. 

Opptak

Opptak hele året, søknadsfrist hovedopptak skoleåret 2019/2020: 01.03.19.

Søknad

Søknadsskjema:

www.kvalifisering.no

Søknadsskjema

eller ved henvendelse til Servicetorget: 38055555

Kontakt

Kontaktperson: Enhetsleder Harald Berntsen

E-post: harald.berntsen@sogne.kommune.no

Telefonnummer: 90820951

Kvalifiseringssenteret


Publisert: 06.02.2019 13:06
Sist endret: 06.02.2019 13:14