Velkommen til Urban Lounge i Søgne rådhus

En uformell samlingsplass for alle som ønsker å snakke og drømme om hvordan vår fremtid i nye Kristiansand kan se ut!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Nye Kristiansand – hva betyr det for meg som bor her eller jobber der? Hvordan kan dagens tre kommunesentra videreutvikle seg sammen, og hvilke lokale kvaliteter må vi holde på?Hva identifiserer jeg med Tangvall, Nodeland og Kvadraturen?

Stedene vi bor, oppholder oss og jobber på er ikke bare byplanleggeres verk. Det handler om innbyggeres og brukeres hverdag, opplevelser, identitet og drømmer!

På Urban Lounge kan du slå en prat med unge internasjonale planleggere og masterstudenter fra NMBU i et uformelt arena, dele dine drømmer om hvordan Kristiansand skal bli i framtida, og kanskje selv bli inspirert

Tidspunkt

Onsdag. 26. september, kl: 16:00 - 18:00. Gratis og åpent for alle

Program

  • Innledning ved kommuneplanlegger Vibecke Wold Sunde:
  • Hva er Cool planning og hvorfor har vi denne workshop?
  • Kort inspirasjonsforedrag fra NMBU professor
  • Pecha kucha med internasjonale perspektiver: Våre utenlandske planleggere forteller på 6 minutter 10 sekunder hva som kjennetegner planlegging i deres land og hvilke erfaringer vi kan ta med oss i nye Kristiansand
  • Mingling og musikk

Velkommen!

 

Om Cool planning workshop

Mellom 24. og 28. september har Kvadraturen, Nodeland og Tangvall besøk av 18 unge planleggere fra hele verden og 60 studenter fra universitet på Aas (NMBU). Gjennom en ukes workshop skal de komme med nye perspektiver, banebrytende idéer og inspirasjon om vår fremtid i den nye kommune

“Cool planning in New Kristiansand” er en internasjonal og nasjonal workshop som skal gi idèer til utvikling av bysentra i nye Kristiansand. Arrangementene foregår 24.- 28. september på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Hit kommer 80 internasjonale og nasjonale studenter og planleggere. Innbyggerne i de tre kommunene inviteres til åpne og gratis arrangementer og foredrag. Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slås sammen til nye Kristiansand fra 1.01.2020.

Workshopen 24.- 28. september er i regi av ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, som legger sin workshop for unge planleggere, Young Planning Professionals’ workshop, til nye Kristiansand. I tillegg kommer 60 masterstudenter ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet, NMBU, ved Institutt for by- og regionalplanlegging på Ås, som skal bruke nye Kristiansand som studieområde i kurset "Arkitektur og byform i utvikling".

Deltakerne på workshopene vil jobbe med ulike tema og også kontakte innbyggere underveis. Temaene er blant annet mobilitet og sammenhenger, identitet og tilhørighet, bærekraft og klima, stedsutvikling og stedskvaliteter, smart by og innovasjon, nye typologier og eiendomsutvikling, effekt av regionale synergier, senterstruktur og hierarki i nye Kristiansand

https://www.coolplanning.no/

 


Publisert: 20.09.2018 15:24
Sist endret: 20.09.2018 15:31