Valgresultat

Søgne kommune har hatt 77,4 % fremmøteprosent under stortingsvalget 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgresultat

I Søgne var det 8 146 stemmeberettigede til stortingsvalget 2017. Vi har mottatt 6 289 stemmer, hvorav 2 942 forhåndstemmer. Det har kommet inn 30 blanke stemmesedler og ingen stemmesedler er foreløpig blitt forkastet. Dette utgjør 77,4 % fremmøteprosent som er 0,2 % under landsgjennomsnittet.

Vi gjør oppmerksom på at det endelige resultatet ikke foreligger før etter kl. 1700 tirsdag 12. september når alle forhåndsstemmer er kommet inn.

Tall for Søgne

Parti Prosentvis av oppslutning Antall stemmer
Høyre 32,4 % 2 029
Arbeiderpartiet 18,5 % 1 156
Fremskrittspartiet 16,7 % 1 043
Kristelig Folkeparti 9,5 % 593
Senterpartiet 8,6 % 539
Sosialistisk Venstreparti 3,8 % 235
Venstre 3,8 % 235
Miljøpartiet De Grønne 3,4 % 212
Partiet De Kristine 1,3 % 82
Rødt 0,8 % 53
Demokratene i Norge 0,4 % 26
Pensjonistpartiet 0,4 % 24
Helsepartiet 0,2 % 14
Liberalistene 0,1 % 9
Piratpartiet 0,1 % 7
Alliansen 0,0 % 1
Kystpartiet 0,0 % 1

Tall for Norge

Tall for hele Norge


Publisert: 12.09.2017 08:29
Sist endret: 12.09.2017 09:18