Ungdomsundersøkelse i Søgne 2016

I perioden fra 29. februar til 18. mars vil Søgne kommune gjennomføre ungdomsundersøkelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er ungdomsundersøkelsen?

I perioden fra 29. februar til 18. mars vil forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør), Universitetet i Agder og fylkeskommunene i Agder lage en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i Søgne kommune.

Formål

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Søgne. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Personvern og etikk

Undersøkelsen gjennomføres som en anonym undersøkelse. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt.

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om ungdomsundersøkelsen

Ungdata


Publisert: 01.03.2016 10:13
Sist endret: 01.03.2016 10:19