Trenger flere trygge fosterhjem for ungdom

8 av 10 fosterforeldre sier de aldri ville vært foruten det å være fosterhjem.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ordførere sammen i kampanje for flere forsterhjem

Fredag 8. desember møtte Ordfører Astrid Hilde i Søgne, Johnny Greibesland i Songdalen og Harald Furre i Kristiansand Rune Røiseland på rådhuset i Songdalen. Røiseland har vært fosterfar for ei jente i over tre år og er bosatt i Søgne.

Sammen hang de opp lapper på oppslagstavler, med budskap som Matpakkesmører søkes og Jeg trenger en skulder å gråte på.  "Vi kan ikke pensjonere oss fordi vi blir femti, liksom" mener fosterfar Rune Røiseland. Selv hadde han fire voksne eller store barn da han ble fosterfar for ei jente på seks år.

Rune Røiseland , Ordfører Astrid Hilde i Søgne og Johnny Greibesland i Songdalen henger opp lapper for å søke forsterhjem til ungdom.

Rune Røiseland , ordfører Astrid Hilde i Søgne og ordfører Johnny Greibesland i Songdalen henger opp lapper for å søke forsterhjem til ungdom.

Lappene symboliserer at vi trenger flere fosterhjem i barnas nærmiljø. Behovet er nå særlig stort for fosterhjem til ungdommer fra 12-18 år. Målet med kampanjen er å få flere deltakere til et kurs for de som vil bli fosterforeldre til en ungdom.  Kurset starter i februar 2018. Du finner link til kurset lenger ned i saken.

Det er nå behov for flere fosterhjem spesielt for aldersgruppen over 8 år i våre fem kommuner i Kristiansandsregionen, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det er Bufetat region sør, Fosterhjemstjenesten, som gjør jobben med å skaffe gode trygge fosterhjem for våre barn. I tillegg rekrutterer barneverntjenesten i Kristiansandsregionen også fosterfamilier blant familie og slekt til barna.

Tilbyr gode kurs for fosterforeldre

8 av 10 fosterforeldre sier de aldri ville vært foruten det å være fosterhjem. Barn og unge er forskjellig, også fosterbarn. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle barn er at de trenger et sted de blir akseptert og får oppleve raushet, trygghet og omsorg. De har behov for noen i hverdagen som kan hjelpe med lekser, følge til fritidsaktiviteter og støtte opp. Det gjør underverker for barn som har hatt en tøff og usikker oppvekst. For fosterforeldre kan det bli utfordrende til tider, men garantert ingen kjedelige dager.

Bufetat region sør inviterer til informasjonsmøte for interesserte fosterforeldre. 8. november og 12. desember kl 17.00 på Bufetat i Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.

  Lappestunt med tekst Søker en som spør meg hvordan dagen min har vært.  Søkes 

Hvem kan bli fosterhjem?

For å bli fosterhjem er det visse krav for å sikre at barna får trygge forhold å vokse opp i. Det er ønskelig å få fosterhjem hos alminnelig folk som har tid til å se barna. De må være i en stabil livssituasjon, ordnet økonomi og god helse, og det må innhentes ulike attester.

Linker om kurs og mer informasjon

Kurs om å bli fosterforelder for ungdom

Informasjonsmøter for interesserte fosterforelder

Hvordan bli fosterhjem 

Krav til fosterhjem 


Publisert: 11.12.2017 11:09
Sist endret: 11.12.2017 12:01