Torvesanden

Visste du at Torvesanden er et av de mest spennende områdene i kommunen i forhold til biologisk mangfold?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Her fjernes rynkerose i Torvesanden (Foto: Steinar Sunde)

Torvesanden

Torvesanden er registrert som en nasjonalt viktig naturtype, strandeng og strandsump. Stranden og området har den eneste viltvoksende forekomsten av den kritisk truede arten spiss-siv.

Her finnes den rødlista strandrødtopp som i disse dager blomstrer som sjelden eller kanskje aldri før. Her finnes også sjeldne innsekter og planter og det er observert rødlistet fuglearter. Sjøørret og en og annen laks svømmer forbi og på vei opp i Lundeelva. Det finnes også en del svartelistede arter, slik som hageplanter fra fjerne himmelstrøk, søppel og hageavfal som er dumpet i området.

Bearbeide området

Søgne kommune vil nå bearbeide dette flotte området, i samarbeid med velforeningen, Søgne menighetsforening og Agder naturmuseum. Arbeidene finansieres av statlige midler. Første trinn er fjerning av svartelistede arter. To av verstingene, parkslirekne og rynkerose ble i dag gravd opp og fraktet til Avfall Sør for forsvarlig håndtering.


Publisert: 07.07.2016 12:58
Sist endret: 07.07.2016 13:18