Tømming av tette tanker

Juni/juli tømming av tette tanker fra hytter på fastland.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tømming av tette tanker fra hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 25, 26 og 27.

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

For Søgne kommune utfører SJT Miljø AS denne tjenesten.

Kontaktinformasjon:

SJT MILJØ AS:
Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00
Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager

http://sjt-miljo.no/

 

Søgne kommune:

Tlf. 38 05 55 55 - servicetorget
Tlf. 970 32 668 – vakttelefon veg, vann og avløp
www.sogne.kommune.no

 


Publisert: 12.06.2017 14:31
Sist endret: 12.06.2017 14:36