Tømming av tette tanker

Her kan du sjekke når tette tanker fra boliger og hytter som nås med tankbil vil bli utført

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tømming

Tømming av tette tanker fra boliger og hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 33, 34 og 35.

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

SJT Miljø AS

For Søgne kommune utfører SJT Miljø AS denne tjenesten.

SJT MILJØ AS:

Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00

Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager

Søgne kommune

Tlf. 38 05 55 55 - servicetorget

Tlf. 970 32 668 – vakttelefon veg, vann og avløp

www.sogne.kommune.no


Publisert: 08.08.2016 13:03
Sist endret: 08.08.2016 13:05