Tømming av tanker

I april blir det tømming av tette tanker og septik tanker i Søgne kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tette tanker

I ukene 16, 17 og 18 vil det blir utført tømming av tette tanker fra boliger som nås med tankbil.

Septik tanker

I ukene 16, 17 og 18 vil det bli utført tømming av septik tanker og slamavskillere fra hytter og boliger som nås med tankbil.

Område

Følgende områder vil bli tømt

 • Ausviga
 • Brunvatneveien
 • Breivikodden
 • Dvalås
 • Eikestølveien
 • Eid
 • Hallandvik
 • Heftenesveien
 • Hellesvig
 • Holmen
 • Knibe
 • Kallåsen
 • Kilstangen
 • Kimmestad
 • Kjærsveien
 • Kleivsetveien
 • Lastadveien
 • Leireveien
 • Liane
 • Lohneveien,
 • Oftenesveien
 • Olstø
 • Ospedalen
 • Ramslandsveien
 • Repstadveien
 • Røsstadveien
 • Salthaugveien
 • Selskjær
 • Skuggedalsveien
 • Stubstad
 • Stølen
 • Svemmelandsvei
 • Telandsveien
 • Torsneset
 • Try
 • Trysnesveien
 • Trånevikveien
 • Trånevigveien
 • Vigebo
 • Vigestranda
 • Ålo
 • Åloveveien
 • Årstølveien

Klargjøring

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

Det er SJT Miljø AS som utfører arbeidet på oppdrag for Søgne kommune

Kontaktinformasjon

SJT Miljø AS Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00 Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager http://sjt-miljo.no/

Søgne kommune

Tlf. 38 05 55 55 - servicetorget Tlf. 970 32 668 – vakttelefon veg, vann og avløp www.sogne.kommune.no


Publisert: 07.04.2017 09:55
Sist endret: 07.04.2017 10:03