Tømming av tanker

Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tette tanker

Tømming av tette tanker fra hytter og boliger som nås med tankbil vil bli utført i uke 47, 48 og 49

Tømming av tette tanker og septiktanker fra hytter og boliger som nås med båt/lekter vil bli utført i uke 48 og 49.

Klargjøring

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

Det er SJT Miljø AS som utfører arbeidet på oppdrag for Søgne kommune

Kontaktinformasjon

SJT Miljø AS Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00 Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager http://sjt-miljo.no/

Søgne kommune

Tlf. 38 05 55 55 - servicetorget Tlf. 970 32 668 – vakttelefon veg, vann og avløp www.sogne.kommune.no


Publisert: 18.11.2016 10:44
Sist endret: 18.11.2016 10:45