Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

Vil bli utført i uke 47, 48 og 49

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Fra tankbil

Tømming av tette tanker fra hytter og boliger som nås med tankbil, vil bli utført i uke 47, 48 og 49.

Fra båt/lekter

Tømming av tette tanker og septiktanker fra hytter og boliger som nås med båt/lekter, vil bli utført i uke 47, 48  og 49.

Klargjøring

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Tankens plassering på tomta kan med fordel markeres med en høy stav. Adkomstveien må være kjørbar for tømmebil.

Det er SJT Miljø AS som utfører arbeidet på oppdrag for Søgne kommune.

Kontaktinformasjon

SJT Miljø AS:

Tlf. 38 01 00 94 - kl. 07:00–15:00

Tlf. 957 01 248 - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid samt helg og helligdager

http://sjt-miljo.no/ 

 

Søgne kommune

Tlf. 38 05 55 55 - servicetorget

www.sogne.kommune.no


Publisert: 15.11.2018 13:58
Sist endret: 15.11.2018 14:04