Tilskudd til turstier

Utlysning av midler til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tursti

Er det behov for noen lass med grus, ei ny klopp eller trapp, noen meter plankesti over et fuktig parti eller kanskje en hvilebenk ved turstien i ditt nærturomåde? Da kan for eksempel velforeninga eller turgruppa gå sammen om å søke tilskudd fra Søgne kommune.  

Retningslinjer

  • Søgne kommune ønsker at midlene skal komme til nytte rundt omkring i bygda og det er et vilkår at allmenhetens bruk er sikret gjennom allemannsretten eller særskilte avtaler.
  • Søker må selv avklare privatrettslige forhold som innhenting av grunneiers tillatelse etc.
  • Søker må avklare om tiltaket er søknadspliktig eller i tråd med reguleringsformålet.  
  • obben må i utgangspunktet gjøres av søker selv men i spesielle tilfeller kan kommunen dekkekostnader utover materialer.

Søknad

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Hvem er ansvarlig for gjennomføringa
  • Hva består tiltaket/tiltakene i.
  • Kostnadsoverslag
  • Kart med inntegnet tiltak
  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen(e) hvor tiltakene skal utføres. 

Søknadsfrist

Send en søknad til Søgne kommune innen 15. august, på mail  postmottak@sogne.kommune.no

eller

Søgne kommune

Postboks 1051

4682 SØGNE


Publisert: 27.06.2018 13:42
Sist endret: 27.06.2018 13:49