Tilskudd til rydding av beitegrunn

Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune har vedtatt å bruke 100.000 kr til rydding av beitegrunn og for å få tilbake kulturlandskap på gårdsbruk. Grunneiere og landbruksnæringen kan søke om tilskudd. Ved denne ordningen skal kommunen bidra til å stimulere til at beite og kulturlandskap ikke gror igjen.

  • Tilbudet er forbeholdt grunneiere og registrerte landbruksprodusenter.
  • For søknader som innvilges gis tilsagn om tilskudd og det settes arbeidsfrist 1. november inneværende år.
  • Utbetaling skjer etter mottatt og dokumentert ferdigmelding.
  • Tilskuddssatsen settes skjønnsmessig innen de rammer som foreligger for SMILmidler, hvor omfanget av gjengroinga er avgjørende.
  • Minsteareal for søknader som tas til behandling settes til 1 daa for 2018 med mulighet for revurdering i 2019.
  • Maks utbetaling pr søker/eiendom settes til 10.000 kr.
  • Landbruksforvaltningen vurderer skjønnsmessig behov for befaring/kontroll før eventuelt tilsagn gis og før tilskudd utbetales.

 

 Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

Søknadsskjema

 Ta kontakt med Søgne kommune v/Steinar Sunde for mere informasjon: steinar.sunde@sogne.kommune.no / 926 00 201


Publisert: 23.03.2018 12:59
Sist endret: 23.03.2018 13:09