Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner med søknadsfrist 31. januar 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillige hender

Tilskudd

Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid innenfor områdene integrering, psykisk helse og eldre i Søgne Kommune. Formål som kan tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke innenfor denne ordningen. Det kreves en enkel rapportering om bruken av midlene. 

Rammen for 2018 er NOK 150 000,-. Tildelingen vil foregå i to runder med søknadsfrist 31. januar og 31. august.

Søknad

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her

Mer informasjon


Publisert: 03.01.2018 13:59
Sist endret: 03.01.2018 14:21