Store nedbørsmengder

Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i deler av Agder og Telemark.  Vær varsom, følg trafikkmeldinger og meld fra.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Vær varsom, følg trafikkmeldinger og meld fra (Foto: N247.no)

Flom

Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i deler av Agder og Telemark. Dette vil føre til stigende vannføring i bekker og elver. Spesielt utsatt i første omgang er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet. Tettbebygde områder er også spesielt utsatt. Mest nedbør er det ventet i de kystnære områdene, og meteorlogenes prognoser viser at der det kommer mest nedbør kan det komme opp mot 150 – 170 mm i løpet av de tre dagene fra fredag til og med søndag.
Slik prognosene ser ut i dag, venter vi flomvannføringer på gult nivå. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes lokale oversvømmelser.

Jordskred

Det er ventet mye regn. Med gjeldende prognose er lavtliggende områder nært kysten mest utsatt. Grunnvannstanden og vannmettningsgraden i bakken er høy enkelte steder. Bratte skråninger, bekker og elveløp er svært utsatte. Vær spesielt oppmerksom i områder som var berørt av flommen tidlig i oktober der skredmassene kan være ustabile.

Flom og jordskredvarsel

Hva skal du gjøre?

Vi oppfordrer alle til å sjekke takrenner, rister og sluk. Sjekk gjerne også rister og sluk i nærheten av der du bor, å ta bort løv og annet som måtte hindre regnvannet fra å renne ned i avløpene. Vi anbefaler alle om å være forsiktig og følge oppdaterte trafikkmeldinger på Statens vegvesens nettsider.

Trafikkmeldinger

Kart med trafikkmeldinger

Tiltak

Beredeskapsledelsen i Søgne kommune følger situasjonen kontinuerlig og vurderer eventuelle tiltak.

Kontakt

Har du spørsmål eller meldinger ta kontakt med servicetorget på telefon 38 05 55 55 i tidsrommet 08.00 - 15.30 på hverdager. Utover dette kan du ta kontakt med våre vakttelefoner via telefon 38 05 55 55.

Oversikt over viktige telefon nummer i Søgne kommune

 


Publisert: 20.10.2017 09:03
Sist endret: 20.10.2017 09:07