Statlig støtteordning for bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd. Søgne kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune vurderer på ny å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen.

Aktuelle områder vi ser for oss er sør/vest i Søgne Kommune

Alle som ønsker å komme med innspill til områder som en ønsker bygd ut blir invitert til å gjøre det innen 7. mai 2016.

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordningen

Fylkeskommunen skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den total budsjettrammen.

Kriterier

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Beboere i området som bygges ut må regne med at det må betales egenandeler og/eller ytes arbeidsinnsats for å få realisert prosjektet.

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd (minst 4 Mbit/s) til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.

Innsending av innspill

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@sogne.kommune.no eller pr. post til Søgne kommune, postboks 1051, 4682 Søgne og merkes "Innspill bredbåndsutbygging".

Frist for innspill er 8. mai 2016.


Publisert: 07.04.2016 09:32
Sist endret: 07.04.2016 10:09