Startlån og tilskudd

Søgne kommune har tilgjengelige midler til startlån, tilskudd til etablering og tilpasning for 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Du kan søke om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning til Søgne kommune (Foto: Pixabay)

Startlån

Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din. Du må ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og dette må ha vart over lengre tid. Du må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene du har når alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket.

For å få lån må du kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nok igjen til andre nødvendige utgifter. Er det barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, skal kommunen også ta hensyn til dette i vurderingen.

Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansiering av boliggjeld.

Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig

Tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer og finne søknadsskjema

Informasjon om startlån og tilskudd


Publisert: 26.03.2018 15:19
Sist endret: 26.03.2018 15:29