St.Hans bål

Værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarlig bålbrenning

Kristiansandsregionens Brann og Redning (KBR) sier at dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder. Det gis ikke en generell åpning for brenning av St. Hans bål da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv, og ta det ansvaret dette innebærer.

Det betyr at det må være en eller flere ansvarlige for bålbrenningen. Dette gjelder fra opptenning til bålet er forsvarlig slukket.

Kun rent trevirke

Brannvesenet vet at noen i lengre tid har samlet materialer for å brenne et St. Hans bål 23.juni.Her minner brannvesenet om at det kun er rent tremateriale som er lov å brenne.

Gode råd for bygging og brenning bål

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder alltid følgende regler for bålbrenning:

 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for å eventuelt melde i fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall som for eksempel dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plast, madrasser og gamle båter.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes. Er bålet på friluftsområder, kontakt kommunen.
 • Du trenger ikke melde om St. Hans-bål til Brannvesenet.
 • Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med skogbrannindeksen for sitt område og bruke sunn fornuft.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.Bålet må slokkes før det forlates.
 • Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt spikre). Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly avgårde med vinden og antenne hus og skog.
 • Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med Brannsjef Jan Røilid, Kristiansandsregionens Brann og Redning (KBR), mobil 98244800


Publisert: 20.06.2018 12:09
Sist endret: 20.06.2018 12:14