Søknadsfrist for tilskuddsordning innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

Søknadsfristen er 31. januar 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskuddordningen

Tilskuddsordning innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner med søknadsfrist 31. januar 2019

 

Rammen for 2019 er NOK 150 000,-. Tildelingen vil foregå i to runder med søknadsfrist 31. januar og 31. august.

Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid innenfor områdene integrering, psykisk helse og eldre i kommunen.

Søknad og informasjon

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside:

 

Les mer her

 


Publisert: 07.01.2019 14:31
Sist endret: 07.01.2019 14:35