Søgne på topp

Søgne kommune rangeres som en av landets beste kommuner i Kommunebarometeret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunebarometeret

Søgne kommune rangeres som en av landets beste kommuner i Kommunebarometeret. I 2017 kommer Søgne ut som nr. 19 av landets 428
kommuner, opp fra 25. plass i 2016. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Hva er kommunebarometeret?

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Hva er hensikten?

Hensikten er å gi en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tjenestekvalitet innenfor de ulike sektorene veier klart tyngst, og økonomi teller 15 prosent.

Vil du vite mer?

Kommunebarometeret


Publisert: 23.06.2017 08:21
Sist endret: 23.06.2017 08:28