Søgne kommune søker elevombud

Det er ledig prosjektstilling som elevombud i Søgne kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland
Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland (Foto: Preben Nicolaisen N247)

Elevombudet vil bidra til å reduserer mobbing og økt trivsel for elever i Søgne. Ombudet har en uavhengig stilling som tilsettes og rapporterer til formannskapet i Søgne.

Selvstendig arbeid

Vedkommende som skal jobbe som elevombud må kunne arbeide fritt og selvstendig, uavhengig av skole og kommuneadministrasjon, sier kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland.

Arbeidsoppgaver og arbeidsområde

Elevombudets arbeidsområde omfatter alle elever på skoler i Søgne kommune og deres foresatte. Arbeidsoppgaver skal være:

  • å utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.
  • å bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososiale læringsmiljø de har krav på.
  • å samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring.
  • å veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skole og beredskapsteam og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
  • å ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
  • å utarbeide halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk behandling i tjenesteutvalg, formannskap og kommunestyre.

Kvalifikasjoner

Vi forutsetter at den som tilsettes har god kunnskap om skole, opplærings- og forvaltningslov. Søker bør ha utdanning på minimum bachelorgradsnivå, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Søk på stillingen

Søk på stillingen


Publisert: 15.03.2016 12:28
Sist endret: 15.03.2016 12:54