Søgne kommune har ansatt elevombud

Søgne formannskap har vedtatt å ansette Tone Martha Sødal (48) som landets første kommunale elevombud.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Nyansatt elevombud Tone Martha Sødal skal bidra til å redusere mobbing og til å øke trivselen for skoleelever i Søgne( Foto: N247.no)

Elevombud

Elevombudet skal bidra til å redusere mobbing og til å øke trivselen for skoleelever i Søgne.

- Jeg er glad for at barn og ungdom i Søgne nå har fått en person som har som jobb å ta dem på alvor, tale deres sak og være på deres side. Jeg er overveldet og svært ydmyk for å ha blitt gitt denne tilliten, sier Sødal.

Stillingen som Søgne formannskap har vedtatt opprettet, er en prosjektstilling på 50 prosent med foreløpig varighet på to år. Elevombudet skal bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososiale læringsmiljø de har krav på. Elevombudet skal jobb fritt, uavhengig av kommunens administrative og politiske ledelse.

- Dette har vært viktig for oss når prosjektstillingen ble etablert. Det var mange kvalifiserte søkere, og blant disse er vi trygge på at vi har funnet den personen som har aller størst sjanse til å lykkes i jobben, sier formannskapsmedlem Bjørn Egeli, som har ledet ansettelsesutvalget.

Tone Martha Sødal er født i Kristiansand, og bodde mer enn 20 år i Oslo før hun og familien flyttet til Søgne i 2008. Hun er utdannet journalist, og har de siste årene ledet Kommunalt Foreldreutvalg i Søgne. Hun har også vært pådriver for foreldrenettverket Bry Deg.

- Sammen med etableringen av beredskapsteamet i kommunen, er elevombudet en viktig satsing for at Søgne skal bli en bedre kommune å vokse opp i, sier Christian Eikeland, leder av Tjenesteutvalget i Søgne kommune.

Vil du vite mer?

Her kan du finne mer informasjon om mobbing


Publisert: 17.06.2016 10:47
Sist endret: 17.06.2016 10:48