Selvangivelsen bytter navn

Selvangivelsen bytter navn til skattemelding.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Fra 4. april i år blir selvangivelsen tilgjengelig. Men, vent litt – det heter ikke lenger selvangivelse.

Ny skatteforvaltningslov

Norge får en egen skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Loven harmoniserer og samordner regelverket på tvers av de ulike skatte- og avgiftsartene, og gjør regelverket mer tilgjengelig for deg.

Skattemelding

Se skattemelding 2016

Noen begreper endres

For eksempel erstattes begrepet selvangivelse med skattemelding og begrepet likning erstattes med fastsetting.

Skatteforvaltningsloven regulerer alle forhold knyttet til behandlingen av skattesaker, inkludert Skatteetatens saksbehandling, adgang til å foreta kontroll, adgang til å treffe endringsvedtak om skatt og adgang til å ilegge administrative reaksjoner som tvangsmulkt og tilleggsskatt.

Loven regulerer også dine plikter og rettigheter i skattesaker, som for eksempel plikt til å gi opplysninger om egne forhold, rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i egen sak og rett til å klage og ta ut søksmål mot Skatteetatens vedtak. Loven og forskriften erstatter ligningsloven og omtrent 60 skatteforskrifter.

Hva er formålet med loven?

Skatteforvaltningsloven er den siste i en serie av omfattende lovrevisjoner som i de senere årene har samlet og modernisert reglene innen skatteområdet.

Formålet med loven er uttrykt gjennom ønsket om:

  • Økt tilgjengelighet for brukerne
  • Harmonisert og samordnet regelverk
  • Oppdatert og modernisert lovverk

Vil du vite mer?

Skatteetaten


Publisert: 10.03.2017 10:31
Sist endret: 10.03.2017 10:43