Samhandlingsrapport

Kommuneledelsen har satt i verk tiltak for å sikre et bedre tverrfaglig samarbeid.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland sier rapporten bekrefter utfordringer som vi i kommunen må utbedre. (Foto: N24)

Ekstern undersøkelse

I oktober 2015 bestilte rådmannen en ekstern undersøkelse av samhandlingen mellom ulike kommunale tjenester for barn og unge i Søgne. Fredag 04.11.2016 mottok vi rapporten fra Agder kommunerevisjon. Rapporten konkluderer med at det ikke har vært etablert god og helhetlig samhandling. Dette er svært beklagelig og kommuneledelsen har satt i verk tiltak for å sikre et bedre tverrfaglig samarbeid, sier kommunlasjef oppvest Jon Wergeland.

Bekrefter utfordringer

Rapporten bekrefter utfordringer som også har vært kjent for kommunen, sier Wergeland. Ledelsen ser at det må arbeides systematisk for å bygge fremtidige tjenester som sikrer god samhandlig rundt utsatte unge som vokser opp i Søgne. Rapporten gir også anbefalinger for å forberede samarbeidet mellom de kommunale tjenestene. Politisk og administrativ ledelse vil aktivt prioritere frem et systematisk arbeid, avslutter Wergeland

Les rapporten

Kontakt

Har du innspill eller spørsmål om rapporten kan dette rettes til kommunalsjef Jon Wergeland.


Publisert: 04.11.2016 13:32
Sist endret: 04.11.2016 18:45