Revisjon av kommuneplanen

Søgne kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon

Det bes nå om innspill til planarbeidet og forslag til planprogram for arbeidet legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. Planprogrammet skal beskrive planprosessen og legge føringer for hvilke tema som skal vurderes i arbeidet med kommuneplanen. Det framgår av forslag til planprogram at samfunnsdelen av kommuneplanen skal revideres først, så vil arealdelen bli revidert i tråd med føringene i samfunnsdelen.

Forslag til planprogram finnes også lagt ut i papirversjon i servicetorget på rådhuset.

Innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogrammet sendes til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, eller på e-post til postmottak@sogne.kommune.no.  Har du konkrete innspill til arealdelen av kommuneplanen ber vi om at vedlagte mal for innspill benyttes.

Innspill skjema

Høringsfrist 30. januar 2017.


Publisert: 01.12.2016 11:11
Sist endret: 01.12.2016 11:15