Rådmannens ledergruppe

Dette er kandidatene som er innstilt til rådmannens ledergruppe i Nye Kristiansand

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innstilling

Tirsdag 29. mai skal kandidatene som påtroppende rådmann Camilla Dunsæd har innstilt, legges frem for fellesnemnda.

Grundig prosess

De siste månedene har vært brukt til å gjennomføre en grundig prosess for å sette sammen toppledergruppen for nye Kristiansand kommune, sier Camilla Dunsæd. – Rekrutteringsbyrået som har bistått oss i arbeidet, var imponert over det høye nivået på kandidatene. Selv ser jeg frem til å samarbeide med et dyktig og spennende lederteam. Samtlige kandidater er rekruttert fra dagens tre ledergrupper.

Utvelgeseskriterier

På spørsmål om hvordan kandidatene ble valgt, svarer Camilla Dunsæd slik: –  Kandidatenes utdannelse, realkompetanse og personlige egnethet ble vurdert opp mot kandidatprofilen for direktørstillingene. Kandidatprofilen hadde vi utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte og rekrutteringsbyrået.

Kandidater

Dette er kandidatene som er innstilt. Tillitsvalgt Pål Tjøm deltok i innstillingsutvalget. Endelig tilsetting skjer i fellesnemnda tirsdag 29. mai.

Wenche P. Dehli har vært helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune siden 2014. Hun har omfattende erfaring fra strategisk og operativt forsknings- og utviklingsarbeid i forskjellige tjenesteorganisasjoner, og har blant annet innehatt en rekke ledende stillinger i Helse Nord-Trøndelag HF. Dehli har høyere embetseksamen i sykepleievitenskap og har utdanning fra masterprogram i økonomi og ledelse på BI. Hun er innstilt i rollen som direktør for samhandling og innovasjon.

 

Kjell A. Kristiansen har vært rådmann i Songdalen kommune siden 2014. Han har omfattende ledererfaring både fra sin tid som organisasjonssjef i Vennesla kommune og gjennom sin rolle som leder for Knutepunkt Sørlandet. Kristiansen har også ledererfaring fra Forsvaret, hvor han har tatt store deler av sin utdannelse, blant annet Sjøkrigsskolens 1. og 2. avdeling. Han har i tillegg studert organisasjons- og administrasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Kristiansen er innstilt i rollen som direktør for organisasjon, personal og stab.

 

Terje Fjellvang har vært økonomidirektør i Kristiansand kommune siden 2007 og rådmannens stedfortreder siden 2012. Han har nærmere 30 års erfaring fra en rekke ledende roller i Kristiansand kommune, inkludert erfaring som organisasjonsdirektør, prosjektleder og økonomisjef. Fjellvang har styreerfaring fra flere kommunalt heleide og deleide selskaper. Han har en master i offentlig administrasjon fra Universitetet i Agder, samt etterutdanning innen økonomi og ledelse. Fjellvang er innstilt i rollen som direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap.

 

Kristin Eidet Robstad har vært kommunalsjef for oppvekst i Songdalen siden 2017. Før den tid har hun innehatt en rekke ledende stillinger blant annet som utdanningsdirektør for fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, hun har vært kommunalsjef for oppvekst i Vennesla og skoleinspektør ved skolekontoret i Vennesla. Robstad holder på med en master i ledelse ved universitetet i Agder og er utdannet adjunkt med tillegg. Hun er innstilt i rollen som direktør for oppvekst og læring.

 

Brede Skaalerud har vært kommunalsjef for helse og omsorg i Songdalen kommune siden 2017. Han har ti års erfaring fra Songdalen kommune i forskjellige ledende roller som blant annet tjenestesjef/kommunalsjef for alle tjenester og seniorrådgiver, i tillegg til sin nåværende rolle. Skaalerud har også ti års erfaring fra Fylkesmannen i Vest-Agder der han hadde rollen som seniorrådgiver/assisterende avdelingsdirektør. Utover dette har Skaalerud en bakgrunn som spenner fra fengselsbetjent, til miljøarbeider og barnevernkurator. Han har også arbeidet flere år innen rus og psykisk helsefelt. Skaalerud har en tatt modulen «Ledelse, makt og mening» på BI, er Cand. Polit./Kriminolog og har en Cand. Mag.-grad fra Universitetet i Oslo. Han er innstilt til direktør for helse og mestring.

Ragnar Evensen har permisjon fra sin rolle som teknisk direktør i Kristiansand og fungerer som rådmann i samme kommune frem til 1.1.2020. Han har hatt rollen som teknisk direktør i Kristiansand kommune siden 2006. Før det jobbet han blant annet for plan- og bygningsetaten og han har ledet byutviklingsavdelingen i Kristiansand kommune. Han var i en toårsperiode divisjonsleder for plan, arkitektur og landskap i AsplanViak AS. Ut over dette har han jobbet som overarkitekt og prosjektleder for Statens Vegvesen. Evensen er utdannet sivilarkitekt fra NTNU med fordypning i by- og regionplanlegging. Han er innstilt i rollen som direktør for miljø, byutvikling og teknisk.


Publisert: 11.05.2018 10:11
Sist endret: 11.05.2018 10:16