Rådmann for nye Kristiansand

Camilla B Dunsæd instilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Camilla B Dunsæd er enstemming valgt til prosjektleder og kommende rådmann for nye Kristiansand (Foto: Avisen Agder)

Rett kandidat

Innstillingsutvalget i nye Kristiansand har funnet den rette kandidaten til stillingen som prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune. Vedkommende blir også rådmann i den nye storkommunen fra 1.1.2020.

Topplederstillingen har tiltrukket seg solide lederkandidater fra ulike deler av landet. Det kom 18 søkere, hvorav åtte kvinner. Åtte kandidater ble intervjuet i første runde. De seks best kvalifiserte ble invitert til neste intervjurunde og arbeidspsykologisk profilering.

Basert på en grundig vurdering av kandidatene innstiller utvalget enstemmig på at Camilla B. Dunsæd blir prosjektleder og kommende rådmann.

Camilla B Dunsæd

Dunsæd er utdannet sivilingeniør og dr. scient. Hun har bred kommunal erfaring, herunder blant annet 10 års erfaring som rådmann i Kvinesdal. Dunsæd har videre en rekke betydningsfulle styreverv, også fra store organisasjoner. Hun er for tiden blant annet styreleder for Sørlandet Sykehus, samt medlem i nasjonalt e-helsestyre og KS etikkutvalg. Hennes bakgrunn og nasjonale kontaktflate anses som viktige deler av hennes lederprofil, som sannsynliggjør at nye Kristiansand blir en regional drivkraft og nasjonal foregangskommune innen digitalisering og utvikling med fokus på innovasjon, nyskaping og bærekraft.  Dunsæd har bekreftet at hun tar imot stillingen dersom fellesnemnda ansetter henne. Dunsæd tilbys samme lønn som nåværende rådmann i Kristiansand kommune, dvs 1,3 mill per år. I perioden frem til sammenslåingen er en realitet justeres lønnen årlig i tråd med gjennomsnittet i KS-området. Etter 1.1.20 gjennomgås lønnen på nytt for å sikre at denne er på nivå med tilsvarende kommuner. Ut over lønn kommer mindre goder som telefon, avis og elektronisk kommunikasjon.

Pressemelding og CV

Innstillingsutvalget

Innstillingsutvalget, som er enstemmig, har bestått av ordførerne Astrid M. Hilde (Søgne), Johnny Greibesland (Songdalen) og Harald Furre (Kristiansand og leder av utvalget) samt tillitsvalgte Kristian Espedal Larsen fra Songdalen og Pål Tjøm fra Kristiansand. De uttrykker at det har vært god prosess i nært samarbeid med SelectionPartner som ble valgt for å bistå i arbeidet med å finne og velge rett kandidat.  

Innstillingen sendes som planlagt på intern høring i kommunene før fellesnemnda for nye Kristiansand ansetter prosjektleder og fremtidig rådmann på sitt møte tirsdag 31. oktober.

Instilling


Publisert: 17.10.2017 14:04
Sist endret: 17.10.2017 15:05