Program for 17. mai i Søgne 2019

Les programmet for 17. mai i Søgne 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


REVELJE

07.15 Solta, Høllegada, Høllebrygga – Søgne Skolekorps

07.30 Ausvikheia – Søgne Musikkorps

08.15 Ålo – Søgne Musikkorps

08.50 Torvmoen – Søgne Skolekorps

09.20 Vedderheia ved barnehagen – Søgne Skolekorps

10.30 Høllen – Søgne Musikkorps.

FLAGGHEISING

08.00 Rådhuset.

1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne Skolekorps deltar.

GRUNNLOVSMARKERING

08.20 Frank Andersen taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.

Søgne Skolekorps spiller.

KIRKESAMLING

08.35 Samling i Søgne gamle kirke.

Andakt ved Roar Borøy. Solosang ved Tobias Severinsen.

10.00 Festgudstjeneste i Søgne hovedkirke ved prest Eirik Nyfeldt Bø.

Miniklang synger.

KRIGSMINNE-MARKERING

10.55 Minnestøtta ved hovedkirka over falne Søgne-folk under Andre verdenskrig.

Minneord og bekransning ved Oddbjørn Eikestøl.

Søgne Røde Kors danner flaggborg.

Søgne Skolekorps spiller.

SKOLETOGET

Rute: Lundeveien – Tangvallveien – Rådhusveien – Mega.

11.15 Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:

Søgne Musikkorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.

11.22 Ved hovedkirka/Heimklang slutter følgende seg til toget fra Lunde:

Flaggborg, Søgne Skolekorps, Tangvall skole, Langenes skole, Nygård skole.

Før avgang spiller begge korpsene ett vers av «Ja, vi elsker».

FESTARRANGEMENT

12.15 Rådhustorvet.

Velkomstord ved leder i 17.-maikomiteen, Heidi Johansen.

Nasjonalsangen.

Konsert med Søgne Soul Children.

Ungdomsappell ved Siri Heimdal Knudsen, leder av Søgne barne- og ungdomsråd.

Konsert med Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps.

«Kongesangen».

Tale for dagen ved Teyiba Mahamadhusen Aliyi.

Konsert med Søgne Bygdekor.

Utdeling av 17. maikomiteens hederspris og drømmestipendet.

Opptreden av Søgne Danseklubb.

Oppvisning ved Søgne Turnforening.

Dans ved Søgne Seniordans.

Folketoget passerer forbi Rådhustorvet ca. kl:14.00.

KAFÉ & KIOSK

12.00 – 15.00 kafé i 3. etasje i Helsehuset og på Rådhusets takterrasse, samt kiosk i Biblioteket i Rådhuset ved Søgne Skolekorps.

SALGSBODER

12.00 – 15.00 på festplassen ved Søgne Håndballklubb, Søgne Ungdomslag og Søgne Skolekorps. Salg av bl.a. vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus, m.m. Fiskedam for barna.

FOLKETOGET

13.50 Start fra Tangvall skole og Stemveien.

Rute: Rådhusveien – Undergangen – Toftelandsveien – Klepplandsveien – nordsiden av omsorgsenteret – Marie Føreids vei – Toftelandsveien – Undergangen – Rådhusveien og første del av toget slutter på P-plassen ved Mega, andre del slutter på Rådhustorvet.

Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgssenter hvor «Ja, vi elsker» spilles.

 

Togorden i folketoget:

Politietaten

Flaggborg ved Søgne Røde Kors

17.-mai komiteen

Kommunestyret

Søgne Skolekorps

Barnehagene

Søgne Danseklubb

Søgne Røde Kors

Søgne Ungdomslag

Søgne Bygdekor

Del 2 av folketoget:

Søgne Musikkorps

Søgne Volleyballklubb

Søgne Turnforening

Søgne Fotballklubb

Speiderne

Karateklubben Sør

Søgne Håndballklubb

Øvrige idrettslag

Etteranmeldte

Søgne Trialklubb

Borgere under Det norske flagg – folk kan slutte seg til toget ved Rådhustorget ca. kl:14.00.

Etteranmeldte lag/foreninger til folketoget: tlf. 38 05 43 06.

GRENDEARRANGEMENTER

16.00 Nygård skole ved Søgne gamle prestegård.

16.00 Lunde skole.

16.00 Langenes skole.

Alle steder: leker og underholdning for hele familien, samt salgsboder.

TRAFIKK

Lundeveien og Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice og Tangvall skole, samt Rådhusveien kommer til å være stengt for biltrafikk under avviklingen av skoletoget ca. kl: 11.00 - 12.15.

Rådhusveien, Toftelandsveien, Klepplandsveien og Marie Føreids vei blir stengt ca. kl: 13.50 – 14.30 under avvikling av Folketoget.

P-plassene syd og vest for Søgne Konditori er stengt hele dagen.

P-plassene nord og øst for Mega er stengt 08.00 – ca. 14.30, da stedet er reservert sluttplass for skoletoget og første del av folketoget med barnehagene. Foreldrene kan hente bara sine her.

PARKERING

Det oppfordres til at folk setter bilene på Park and ride (bak POWER), ved kunstgressbanen nord for E39, på grusbanen ved Nygård skole, Coop extra eller inne i skolegården på Tangvall skole.

Alle oppsatte parkering forbudt skilter må respekteres.

TOALETTER

Åpne toaletter 10.00 – 15.00 i Helsehusets 1. og 3. etasje og i Rådhuset.

KJØRETØY I FOLKETOGET

Biler eller kjøretøy på fire hjul som ønsker å delta i Folketoget, må pga. sikkerhet søke 17. maikomiteen om kjøretillatelse og fører må underskrive vedtatte sikkerhetsregler. Bare forhåndspåmeldte kjøretøy kan delta. Nærmere info på tlf. 38 05 43 06.

Det er ikke tillatt med lastebiler eller traktorer i folketoget pga. sikkerheten.

ANNET

Det er ikke tillatt med gassblåser i Skoletoget.

Alt fortaussalg i tilknytning til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og foreninger som arbeider med gjennomføringen av dagen. 17.-maikomiteen ber om at dette blir respektert.

17.-MAIKOMITEEN 2019

Leder Heidi Johansen, nestleder Øyvind Lorentsen, Yngvar Monstad, Christian Eikeland, Siri Heimdal Knudsen.

Medarrangører: Søgne Bygdekvinnelag, Søgne IL friidrett, Søgne Håndballklubb, Søgne Skolekorps, Søgne Ungdomslag, Søgne Røde Kors.

Sekretariat: Enhet for kultur v/M. Haugland, tlf. 38 05 43 06.

Leverandør av blomster til Søgne kommunes 17.-maiarrangement 2019: Kåre Larsen Handelsgartneri.

 

SØGNE KOMMUNES 17.-MAIKOMITÉ ØNSKER VEL MØTT TIL ALLE ARRANGEMENTENE, OG GRATULERER ALLE MED NASJONALDAGEN!


Publisert: 26.04.2019 13:04
Sist endret: 26.04.2019 13:20