Øvelse Gjallarhorn

8. - 14. juni vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområdet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Heimevernet vil bli godt synlig i perioden 8 - 14. juni. (Foto: Forsvaret)

Øvelse

I rammen av det scenarioet vi har utviklet, vil vi øve territorielle operasjoner. Vi vil samvirke med sivile etater i rammen av det vi kjenner som totalforsvaret. Vi vil drive overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur, vi vil også forberede mottak av forsterkninger inn til Kristiansandsområdet. Vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 8. til 14. juni, forteller sjefen for HV-08 oberst Bjørn Arild Siljebråten.

HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur og spesielt kommunikasjonsinstallasjoner i en tenkt krisesituasjon.

Øvelse Gjallarhorn er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse.

Samarbeid

Viktige og sårbare ressurser i samfunnet må og skal sikres. I dette arbeidet har HV, i samarbeid med politiet, en viktig rolle. HV skal sikre verdier i krise og krig, slik at Norge har alle nødvendige ressurser i forsvaret av landet.

Objektsikring

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. HV ivaretar, som del av disse begrepene, også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

Heimevernets overordnede oppgaver

  • Nasjonal krisehåndtering​
  • Ivareta det lokale territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Støtte til det sivile samfunn; herunder bistand til politiet

Publisert: 06.06.2017 09:57
Sist endret: 06.06.2017 10:02