Orientering

Målet er et bedre samarbeid gjennom rolleavklaringer og spilleregler.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Målet er et bedre samarbeid gjennom rolleavklaringer og spillegeler sier ordfører Astrid Hilde og rådmann Kim Høyer Holum (Foto: N247)

Konstruktivt arbeid

Det er kjent at både politisk og administrativ ledelse har startet det nye året med et arbeidsseminar i København. Vi har disse dagene fått bekreftet at det gjøres mye bra i kommunen både administrativt og politisk. Vi har også fått snakket sammen om hvilke utfordringer som det må tas tak i. 

Vi har hatt to innholdsrike dager. Det har vært en lærerik samling hvor vi blant annet har jobbet med rolleavklaringer og spilleregler for å få et bedre samarbeid. Dette danner et godt grunnlag for videre arbeid frem til neste samling med kommunestyret. 

Vi er alle innstilt på å arbeide konstruktivt med disse områdene fremover. Vi har fått en økt forståelse for hva vi må arbeide med og vet at alt utviklingsarbeid tar tid. 

Hilsen

Ordfører​​​            Rådmann

Astrid Hilde​​       ​Kim Høyer Holum


Publisert: 04.01.2017 09:17
Sist endret: 04.01.2017 09:25