Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark

Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Opphever

Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Fremdeles bålforbud

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Kontakt

KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS

Jan Røilid

Brannsjef

E-post: jan.roilid@kbr.no www.kbr.no

Postadresse: Postboks 250, 4663 Kristiansand, Besøksadresse: Torridalsveien 39, Kristiansand

 


Publisert: 10.08.2018 09:33
Sist endret: 10.08.2018 09:55