Oppgradering av utearealene på Tangvall

Rambøll er engasjert av Søgne kommune for å lage en utomhusplan for torget og gågatene på Tangvall. Kan vi få mer aktivitet på Tangvall?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tangvall torv
Ny lekeplass på Tangvall torg? (Foto: Facebook gruppen Tangvall trenger ny lekeplass)

Hva er utomhusplan?

En utomhusplan er den detaljert plan for hvordan et uteområde skal opparbeides. Som en del av arbeidet skal det planlegges for 1,5 dekar med lekearealer.

Opparbeidelse av arealene vil skje trinnvis, etter hvert som det er midler til å realisere tiltakene som planlegges. Det er inngått avtaler med utbyggere på Tangvall, slik at de skal bidra økonomisk til opparbeidelsen av arealene.

Har du forslag?

Utomhusplanen skal ferdigstilles innen utgangen av juni. Har du forslag til hva som hva som bør gjøres med utearealene på Tangvall?

For ytterligere informasjon og tips ta kontakt med Vibeke Wold Sunde

Informasjon om konkurransen

Konkurransegrunnlag


Publisert: 06.04.2016 09:53
Sist endret: 06.04.2016 10:05