Nyttårsaksjonen 2017

Invitasjon til nyttårsaksjonen 05.01.2017. En markering av alvorlige ulykker på vegene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Velkommen til Scandic Dyreparken Hotel 05.01.2017 (Foto: N247)

Nyttårsaksjonen

Vi har lang tradisjon for å arrangere den årlige Nyttårsaksjonen. Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i Agder som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt skadd.

Velkommen til Scandic Dyreparken Hotel torsdag 05.01.2017 kl. 14.45

I løpet av de 5 siste årene er mer enn 250 drept eller hardt skadd i trafikkulykker i Agder. Disse ulykkene etterlater også pårørende i en veldig vanskelig situasjon. I år har vi et større fokus også på de hardt skadde i trafikken. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt. Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss. Vi må stå sammen for å bidra til bedre sikkerhet på veiene som vi alle ferdes på.

Program

Kl. 15.00 – 16.00 Markering av de alvorligste trafikkulykkene i agderfylkene i 2016.

Kl. 16.00 – 16.30 Vi går samlet fra hotellet og ut på E18.

Kl. 16.30 Anledning for samtale og refleksjon på hotellet for de som ønsker det.

Kontaktpersoner

Ole Rath, Trygg Trafikk, rath@tryggtrafikk.no  mobil 926 26 365 Leif Holst-Larsen, Statens vegvesen, leihol@vegvesen.no  mobil 404 02 792

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Biskopen i Agder og Telemark står bak Nyttårsaksjonen og ønsker alle velkommen.


Publisert: 04.01.2017 10:03
Sist endret: 04.01.2017 10:14