Nye Kristiansand

Nå finner du nyheter og informasjon om kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen samlet på ett sted.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Nyheter om kommunesammenslåingen finner du på www.nyekristiansand.no

Ny nettside

Arbeidet med å bygge den nye storkommunen er kommet godt i gang. Det er et ønske at det skal bli gitt ut lik informasjon til alle kommunene. En ny hjemmesiden er nå på plass og den vil bli fortløpende oppdatert med nyheter og informasjon, sier rådmann i Søgne Kim Høyer Holum.

De ansatte

Det er et viktig prinsipp for sammenslåingen at de ansatte ivaretas på en god måte med de tillitsvalgte aktivt til stede i prosessen. Det vil bli sendt ut informasjonsskriv med jevne mellomrom, for at det skal være mulig for å holde seg oppdatert uten å søke informasjonen opp informasjonen selv.

Informasjonsflyt

Vi håper at disse tiltakene kan være med å sikre en god informasjonsflyt i det videre arbeidet med kommunesammenslåingen, avslutter Høyer Holum.


Publisert: 13.10.2017 09:06
Sist endret: 13.10.2017 09:19