Ny sentral kartdatabase

Søgne kommune er den første kommunen i landet som tar i bruk sentral kartdatabase.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Dette er en stor dag for Geodataavdelingen i Søgne kommune sier Geodataansvarlig Terje Nuland(Foto: Trond Hegna)

FKB- data

I løpet av ett år endrer Norge seg. Veier, byggninger og annen infrastruktur bygges eller rives. Mange aktører i samfunnet har behov for informasjon om  endringerene. FKB- data er kart som kan benyttes i byggesaksbehandling, planlegging, turbruk, landbruk, eiendomsutvikling, posisjonering og til nødetater med mer.

Før ble disse dataene såkalt FKB- data lagret stykkevis og delt i hver av landets kommuner. Nå er det laget en felles sentral kartdatabase og Søgne kommune er først ut i hele Norge sier Terje Nuland Geodataansvarlig. Nå tar det kun få sekunder før endringene i kartdatabasen er tilgjengelig for brukeren.

Norge Digitalt

Alle offentlige og private brukere som er knyttet til portalen Norge Digitalt har tilgang til denne kartdatabasen. Her kan de se eller laste nede informasjon i ønsket format for internt brukt.

Dyktige medarbeidere

Det har vært et godt stykke arbeid som har blitt lagt ned for å få dette til. Det hadde ikke latt seg gjøre uten våre dyktige mearbeidere Eystein Ripegutu i arealenheten og Magnus Lunde på IKT- avdelingen avslutter Terje Nuland.

Informasjonsfilm

Informasjonsfilm om FKB-data

 


Publisert: 18.10.2016 10:44
Sist endret: 18.10.2016 11:29