Medarbeiderundersøkelse

Søgne kommune har motiverte og fleksible ansatte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?83% av de ansatte har svart på medarbeiderundesøkelsen. Resultatet viser motiverte og fleksible ansatte. (Foto: KS)

Medarbeiderundersøkelse

Søgne kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelse flere ganger tidligere, men det er første gang kommunen har benyttet en undersøkelse kalt 10-FAKTOR, utviklet av KS i tett samarbeid med BI-professor i organisasjonspsykologi, Linda Lai.

Høy svarprosent

Det har blitt jobbet veldig godt i alle ledd i organisasjonen for at så mange som mulig skal svare, og tusen takk til alle som har svart, sier rådmann Kim Høyer Holum. 806 medarbeidere og ledere i Søgne kommune ble invitert til å svare. 655 av de spurte, noe som tilsvarer 83%, valgte å svare på undersøkelsen. Svarprosenten er ny rekord for kommunen og høyere enn landsgjennomsnitt i 2016, som var på 77%.

På kommunenivå måles Søgne på landsnittet eller høyere på samtlige faktorer. Undersøkelsen bekrefter det inntrykket jeg har at medarbeiderne i Søgne kommune er motiverte for de oppgavene de skal utføre, fleksible og opplever at de har mulighet til å jobbe selvstendig. Nå starter det viktige utviklingsarbeidet i enhetene og avdelingene, uttaler rådmannen. 

Det er lagt opp til at enheter og avdelinger skal velge to faktorer man er fornøyd med og to faktorer der man ønsker forbedring. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med leder, medarbeidere, HMS-grupper og verneombud. Resultatene på kommune- og sektornivå har blitt presentert for arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget for hovedtillitsvalgte.

Godt verktøy

I utgangspunktet var jeg litt skeptisk til undersøkelsen. Etter hvert som jeg har fått mer kunnskap og innsikt i undersøkelsen ser jeg at dette er et godt verktøy for å drive utvikling av sentrale faktorer som er viktig for arbeidsmiljøet. Det er viktig at lederne i Søgne kommune nå følger opp undersøkelsen., sier hovedverneombud i Søgne kommune Maigret Nilsen. Fungerende ordfører Egel Terkelsen var til stede da overordnede resultater ble presentert for administrasjonsutvalget, og sier at det er veldig positivt at svarprosenten er så høy, og gledelig at resultatene for Søgne kommune er så gode.

Omfattende forskning

Over 100 kommuner har tatt i bruk undersøkelsen og den bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk. 

10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk kommunesektor, blant mange tusen medarbeidere og ledere. I denne forskningen er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. På den måten kan det identifiseres hvilke faktorer som er viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres.

Målet

Målet med utvikling av 10-FAKTOR er å tilby en medarbeiderundersøkelse som er

  • Forskningsbasert 
  • Fokusert og avgrenset 
  • Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert
  • Utviklingsorientert 10-FAKTOR skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling

10-FAKTOR tar for seg alt 35 påstander, dvs tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig».

Tabell

Tabellen viser gjennomsnitt for de 10 faktorene for Søgne kommune samlet, de ulike sektorer og for hele landet.

Se tabellen


Publisert: 05.04.2017 13:44
Sist endret: 05.04.2017 14:22